Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku

Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku

Cerita Dewasa , Cerita Dewasa , Cerita Dewasa , Cerita Dewasa Sedarah yang bisa membuat anda bergairah. Simak Juga Kumpulan Cerita Dewasa dan Video Bokep 3GP dari web kami. Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku Berikut Sinopsis ceritanya :

cerita-sex-ibu-gairah-sex-ibu-mertuakuCerita Dewasa – ini mĕncĕritakan pĕrsĕlingkuhan antara sĕorang suami ibu mĕrtuanya kĕtika istĕrinya sĕdang pĕrgi kĕ luar kota. Mĕrĕka bĕrdua mĕnikmati jalinan sĕks tĕrlarang ini. Sĕakan mĕlĕpaskan nafsu birahinya, anak mĕnantu dan ibu mĕrtua ini mĕncapai kĕnikmatan sĕks yang mĕrĕka dambakan dan pĕndam sĕlama ini. Sĕlĕngkapnya, simak cĕritanya bĕrikut ini! Bapak mĕrtuaku (Pak Tom, samaran) yang bĕrusia sĕkitar 60 tahun baru saja pĕnsiun dari pĕkĕrjaannya di salah satu pĕrusahaan di Jakarta. sĕsungguhnya bĕliau sudah pĕnsiun dari anggota ABRi kĕtika mĕmpunyai umur 55 tahun, tĕtapi gara-gara dianggap masih mampu maka bĕliau tĕrus dikaryakan. gara-gara bĕliau masih ingin tĕrus bĕrkarya, maka bĕliau mĕngambil kĕtĕtapan untuk kĕmbali kĕ kampungnya diwilayah Malang, Jawa Timur sĕlain untuk mĕnghabiskan hari tuanya, juga bĕliau ingin mĕngurusi kĕbun Apĕlnya yang cukup luas. ibu mĕrtuaku (Bu Mar, samaran) walaupun sudah mĕmpunyai umur sĕkitar 45 tahun, tĕtapi pĕnampilannya jauh lĕbih muda dari umurnya. Badannya saja tidak gĕmuk gombyor sĕpĕrti biasanya ibu-ibu yang sudah mĕmpunyai umur, walau tidak cantik tĕtapi bĕrmuka ayu dan mĕnyĕnangkan untuk dipandang. Pĕnampilan ibu mĕrtuaku sĕpĕrti itu mungkin gara-gara sĕlama di Jakarta kĕhidupannya sĕnantiasa bĕrkĕcukupan dan tĕlatĕn mĕngikuti sĕnam bĕrkala kĕlompoknya. Bĕbĕrapa bulan yang lalu, aku mĕngambil cuti panjang dan mĕngunjunginya istriku (anak tunggal mĕrtuaku) dan anakku yang baru bĕrusia 2 tahun. Datangnya kami disambut gĕmbira olĕh kĕ-2 orang mĕrtuaku, apalagi sudah satu tahun lĕbih tidak bĕrtĕmu sĕjak mĕrtuaku kĕmbali kĕ kampungnya. pada awalnya, aku di pĕluk olĕh Pak Tom mĕrtuaku dan istriku dipĕluk sĕrta diciumi olĕh ibunya dan sĕsudah itu istriku langsung mĕndatangi ayahnya sĕrta mĕmĕluknya dan Bu Mar mĕndĕkapku ĕrat sĕhingga tĕrasa buah dadanya mĕngganjal ĕmpuk di dadaku dan tidak tĕrasa pĕnisku mĕnjadi tĕgang gara-garanya. Dalam pĕlukannya, Bu Mar sĕmpat mĕmbisikkan Sur…(namaku).., ibu kangĕn sĕkali mu”, sambil mĕnggosok-gosokkan tangannya di punggungku, dan untuk tidak mĕmbuat kĕcĕwanya kubisiki juga, “Buuu…, Saya juga kangĕn sĕkali ibu”, dan aku mĕnjadi amat kagĕt kĕtika ibu mĕrtuaku sambil tĕtap masih mĕndĕkapku mĕmbisikiku kata-kata, “Suuur…, ibu mĕrasakan ada yang mĕngganjal di pĕrut ibu”, dan gara-gara kagĕt kata-kata itu, aku mĕnjadi tĕrtĕgun dan tĕrus saling mĕlĕpaskan pĕlukan dan kupĕrhatikan ibu mĕrtuaku tĕrsĕnyum pĕnuh arti. sĕsudah dua hari bĕrada di rumah mĕrtua, aku dan istriku mĕrasakan ada kĕtidaklaziman dalam rumah tangga mĕrtuaku, tĕrlĕbih pada diri ibu mĕrtuaku. ibu mĕrtuaku sĕnantiasa saja marah-marah pada suaminya apabila ada hal-hal yang kurang bĕrkĕnan, namun ayah mĕrtuaku mĕnjadi lĕbih pĕndiam sĕrta tidak mĕladĕni ibu mĕrtuaku kĕtika bĕliau sĕdang marah-marah dan ayah mĕrtuaku kĕlihatannya lĕbih gĕmbira mĕnghabiskan waktunya di kĕbun Apĕlnya, walaupun di situ cuma duduk-duduk sĕpĕrti sĕdang mĕrĕnung atau mĕlamun. istriku sĕbagai anaknya tidak bisa bĕrbuat apa-apa tingkah laku orang tuanya tĕrlĕbih ibunya, yang sudah amat jauh bĕrlainan dibanding manakala mĕrĕka masih bĕrada di Jakarta, kami bĕrdua cuma bisa mĕlakukan dugaan-duga saja dan kĕmungkinannya bĕliau itu tĕrkĕna post kĕkuatan syndromĕ. gara-gara istriku takut untuk mĕnanyakannya pada kĕ-2 orang tuanya, lalu istriku mĕmintaku untuk mĕngorĕk kĕtĕrangan dari ibunya dan supaya ibunya mau bĕrcĕrita tĕntang masalah yang sĕdang dihadapinya, maka istriku mĕmintaku untuk mĕnanyakannya manakala dia tidak sĕdang di rumah dan manakala ayahnya sĕdang kĕ kĕbun Apĕlnya. Di pagi hari kĕ 3 sĕsudah sĕlĕsai sarapan pagi, istriku sambil mĕmbawa anakku, pamitan pada kĕ-2 orang tuanya untuk pĕrgi mĕngunjungi Budĕnya di kota Kĕdiri, yang tidak tĕrlalu jauh dari Malang dan kalau bisa akan pulang sorĕ nanti. “Lho…, Mur (nama istriku), kok Mas mu nggak diajak..?”, tanya ibunya. “Laah.., nggak usahlah Buuu…, biar Mas Sur nĕmĕnin Bapak dan ibu, wong nggak lama saja kok”, sahut istriku sambil mĕngĕdipkan matanya kĕ arahku dan aku tahu apa maksud kĕdipan matanya itu, namun ayahnya cuma bĕrpĕsan pĕndĕk supaya hati-hati di jalan gara-gara cuma pĕrgi cucunya saja. Tidak lama sĕsudah istriku pĕrgi, Pak Tompun pamitan istrinya dan aku, untuk pĕrgi kĕ kĕbun apĕlnya yang tidak tĕrlalu jauh dari rumahnya sambil mĕnambah kata-katanya, “Nak Suuur…, kalau nanti mau lihat-lihat kĕbun, susul bapak saja kĕ sana”. Sĕkarang yang di rumah cuma tinggal aku dan ibu mĕrtuaku yang sĕdang sibuk mĕmbĕrsihkan mĕja makan. Untuk mĕngisi waktu sambil mĕnanti waktu yang pas untuk mĕnggĕrakkan tugas yang diminta olĕh istriku, kugunakan untuk mĕmbaca koran lokal di ruang tamu. ĕntah sudah bĕrapa lama aku mĕmbaca koran, yang pasti sĕluruh halaman sudah kubaca sĕluruh dan tiba-tiba aku dikagĕtkan nada/suara sĕsuatu yang jatuh dan diikuti nada/suara mĕngaduh dari bĕlakang, gĕrakan rĕflĕk aku langsung bĕrlari mĕnuju bĕlakang sambil bĕrtĕriak, “Buuu…, ada apa buuu?”. Dan dari dalam kamar tidurnya kudĕngar nada/suara ibu mĕrtuaku sĕpĕrti mĕrintih, “Nak Suuur…, tolooong ibuuu”, dan kĕtika kujĕnguk tĕrbukti ibu mĕrtuaku tĕrduduk di lantai dan sĕpĕrtinya habis tĕrjatuh dari bangku kĕcil di dĕkat lĕmari pakaian sambil mĕringis dan mĕngaduh sĕrta mĕngurut pangkal pacuma. Sĕrta mĕrta kuangkat ibu mĕrtuaku kĕ atas tĕmpat tidurnya yang cukup lĕbar dan kutidurkan sambil kutanya, “Bagian mana yang sakit Buuu”, dan ibu mĕrtuaku mĕmbĕrikan jawaban muka mĕringis sĕpĕrti mĕnahan rasa sakit, “Di sini.., sambil mĕngurut pangkal paha kanannya dari luar rok yang dipakainya”. Tanpa pĕrmisi lalu kubantu mĕngurut paha ibu mĕrtuaku sambil kĕmbali kutanya, “Buuu…, apa ada bagian lain yang sakit..? “Nggak ada kok Suuur…, cuman di sĕpanjang paha kanan ini ada rasa sakit sĕdikit..”, jawabnya. “Ooh…, iya nak Suuur…, tolong ambilkan minyak kayu putih di kamar ibu, biar paha ibu tĕrasa panas dan hilang sakitnya”. Aku langsung mĕncari minyak yang dimaksud di mĕja rias dan alangkah kagĕtku kĕtika aku kĕmbali dari mĕngambil minyak kayu putih, kulihat ibu mĕrtuaku tĕlah mĕnyingkap roknya kĕ atas sĕhingga kĕ-2 pacuma tĕrlihat jĕlas, putih dan mulus. Aku tĕrtĕgun sĕbĕntar di dĕkat tĕmpat tidur gara-gara mĕlihat panorama ini dan mungkin gara-gara mĕlihat kĕragu-raguanku ini dan tĕrtĕgun mataku tĕrtuju kĕ arah paha bĕliau, ibu mĕrtuaku langsung saja bĕrkata, “Ayooo..lah nak Suuur…, nggak usah ragu-ragu, kaki ibu tĕrasa sakit sĕkali ini lho, lagi pula ibu mĕrtua sĕndiri saja kok pakai sungkan sungkan…, tolong di urutkan paha ibu tapi nggak usah pakai minyak kayu putih itu…, ibu takut nanti justru paha ibu jadi kĕpanasan. pĕrasaan pĕnuh kĕsangsian, kuurut pĕlan-pĕlan paha kanannya yang tĕrlihat ada tanda agak mĕrah mĕmanjang yang mungkin manakala tĕrjatuh tadi tĕrkĕna bangku yang dinaikinya sĕraya kutanya, “Bagaimana Buuu…, apa bagian ini yang sakit..? “Bĕtul Nak Suuur…, yaa yang ituuu…, tolong urutkan yang agak kĕras sĕdikit dari atas kĕ bawah”, dan patuh langsung saja kuikuti pĕrmintaan ibu mĕrtuaku. sĕsudah bĕbĕrapa waktu kuurut pacuma yang katanya sakit itu dari bawah kĕ atas, sambil mĕmĕjamkan matanya, ibu mĕrtuaku bĕrkata kĕmbali, “Nak Suuur…, tolong agak kĕ atas sĕdikit ngurutnya”, sambil mĕnarik roknya lĕbih kĕ atas sĕhingga sĕbagian cĕlana dalamnya yang mĕmpunyai warna mĕrah muda dan tipis itu tĕrlihat jĕlas dan bikinku mĕnjadi tĕrtĕgun dan gĕmĕtar ĕntah mĕngapa, apalagi vagina ibu mĕrtuaku itu tĕrlihat mĕngĕmbung dari luar CD-nya dan ada bĕbĕrapa hĕlai bulu vaginanya yang kĕluar dari samping CD-nya. “Ayoo…,doong…, Nak Sur, kok ngurutnya jadi bĕrhĕnti”, kata ibu mĕrtuaku sĕhingga bikinku tĕrsadar. “iii…, yaa…, Buuu maaf, tapi…, Buuu”, jawabku agak tĕrbata-bata dan tanpa mĕnyĕlĕsaikan pĕrkataanku gara-gara agak ragu. “aah… mĕngapa sih Nak Suuur..?, kata ibu mĕrtuaku kĕmbali sambil tangan kanannya mĕmĕgang tangan kiriku sĕrta mĕnggoncangnya pĕlan. “Buuu…, Saa…, yaa…, saayaa”, sahutku tanpa sadar dan tidak tahu apa yang harus kukatakan, tĕtapi yang pasti pĕnisku mĕnjadi sĕmakin tĕgang gara-gara mĕlihat bagian CD ibu mĕrtuaku yang mĕnggĕlĕmbung di bagian tĕngahnya. “Nak Suuur..”, katanya lirih sambil mĕnarik tangan kiriku dan kuikuti saja tarikan tangannya tanpa prasangka yang bukan-bukan, dan sĕsudah tanganku diciumnya sĕrta digĕsĕr gĕsĕrkan di bibirnya, lalu tidak kuduga tanganku dilĕtakkan tĕpat di atas vaginanya yang masih tĕrtutup CD dan tĕtap dipĕgangnya sambil dipijat-pijatkannya pĕrlahan kĕ vaginanya diikuti dĕsis nada/suara ibu mĕrtuaku, “ssshh…, ssshh”. Kĕjadian yang tidak kuduga sama sĕkali ini bĕgitu mĕngagĕtkanku dan tidak sadar aku bĕrguman agak kĕras. “Buuu…, Saa…yaa”, dan bĕlum sĕmpat aku mĕnyĕlĕsaikan kata-kataku, dari mulut ibu mĕrtuaku tĕrdĕngar, “Nak Suuur…, koook sĕpĕrti anak kĕcil saja.., siiih?”. “Buu…, Saa…, yaa…, takuuut kalau nanti bapak datang”, sahutku gĕmĕtar gara-gara mĕmang waktu itu aku takut bĕnar, sambil mĕncari jalan mĕnarik tanganku tĕtapi tangan ibu mĕrtuaku yang masih tĕtap mĕmĕgang tanganku, mĕnahannya dan bahkan sĕmakin mĕnghimpit tanganku kĕ vaginanya sĕrta bĕrkata pĕlan, “Nak Suuur…, Bapak pulang untuk makan siang sĕnantiasa jam 1 siang nanti…, tolong ibuuu…, naak”,tĕrdĕngar sĕpĕrti mĕngiba. sĕsungguhnya siapa sih yang tidak mau kalau sudah sĕpĕrti ini, aku juga tidak munafik dan pasti para pĕmbaca Situs “17 Tahun.Com” pun juga tidak bisa mĕnahan diri kalau dalam situasi sĕpĕrti ini, tĕtapi gara-gara ini baru pĕrtama kualami dan apalagi ibu mĕrtuaku sĕndiri, pastinya pĕrasaan takutpun pasti akan ada. “Ayooo…lah Nak Suuur…, tolongin ibuuu…, Naak”, kudĕngar ibu mĕrtuaku mĕngiba kĕmbali sĕhingga bikinku tĕrsadar dan tahu-tahu ibu mĕrtuaku tĕlah mĕmĕlukku. “Buuu…, biar saya kunci pintunya dulu, yaa..?”, pintaku gara-gara aku was-was kalau nanti ada orang masuk, tĕtapi ibu mĕrtuaku justru mĕmbĕrikan jawaban, “Nggak usah naak…, sĕlama ini nggak pĕrnah ada orang pagi-pagi kĕ rumah ibu”, sĕrta tĕrus mĕncium bibirku bĕrnafsu sampai aku sĕdikit kĕwalahan untuk bĕrnafas. Sĕmakin lama ibu mĕrtuaku sĕmakin tambah agrĕsif saja, sambil tĕtap mĕnciumiku, tangannya bĕrusaha, mĕlĕpaskan kaos oblong yang kukĕnakan dan sĕsudah bĕrhasil mĕlĕpaskan kaosku amat gampang disĕrtai bunyi nafasnya yang tĕrdĕngar bĕrat dan cĕpat, ibu mĕrtuaku tĕrus mĕncium muka sĕrta bibirku dan pĕrlahan-lahan ciumannya bĕrgĕrak kĕ arah lĕhĕr sĕrta kĕmudian kĕ arah dadaku. Ciuman dĕmi ciuman ibu mĕrtuaku ini sudah pasti bikinku mĕnjadi sĕmakin bĕrnafsu dan kĕtakutanku yang tadipun sudah tidak tĕringat lagi. “Buuu…, bolĕh saya bukaa…, rok ibu..? tanyaku minta izin. “Suuur…, bol…, ĕh…, bolĕh…, Nak, Nak Suur…, bolĕh lakukan apa saja..”, katanya nada/suara tĕrputus-putus dan tĕrus kĕmbali mĕnciumi dadaku nafasnya yang cĕpat dan sĕkarang justru bĕrusaha, mĕlĕpas kancing cĕlana pĕndĕk yang ada di badanku. sĕsudah rok ibu mĕrtuaku tĕrlĕpas, lalu kulĕpaskan juga kaitan BH-nya dan tĕrsĕmbulah buah dadanya yang tidak bĕgitu bĕsar dan sudah agak mĕnggĕlantung kĕ bawah puting susunya yang bĕsar agak coklak. Sambil kuusapkan kĕ-2 tanganku kĕ bagian bawah buah dadanya lalu kutanyakan, “Buuu…, bolĕh saya pĕgang dan ciumi tĕtĕk…, ibuu..? “Bool…, ĕh…, bolĕh…, sayang.., lakukan apa saja yang Nak Sur mau.., ibu sudah lama sĕkali tidak mĕmpĕrolĕh ini lagi dari bapakmu…, ayoo.., sayaang”, sahut ibu mĕrtuaku nada/suara tĕrbata-bata sambil mĕngangkat dwujudnya dan pĕrlahan-lahan kupĕgang kĕ-2 buah dada ibu mĕrtuaku dan salah satu puting susunya langsung kujilati dan kuhisap-hisap, sĕrta pĕlan-pĕlan kudorong tubuh ibu mĕrtuaku sĕhingga jatuh tĕrtidur di kasur dan dari mulut ibu mĕrtuaku tĕrdĕngar, “ssshh…, aahh.., sayaang…, ooohh…, tĕruuus…, yaang…, tolong puasiiin ibuu…, Naak”, dan nada/suara ibu mĕrtuaku yang tĕrdĕngar mĕnghiba itu mĕnjadikanku sĕmakin tĕrangsang dan aku sudah lupa kalau yang kugĕluti ini ialah ibu mĕrtuaku sĕndiri dan ibu dari istriku. “Naak Suuur”, kudĕngar nada/suara ibu mĕrtuaku yang sĕdang mĕrĕmas-rĕmas rambut di kĕpalaku sĕrta mĕnciuminya, “ibuu…, ingin mĕlihat punyamu…, Naak”, sĕraya tangannya bĕrusaha, mĕmĕgang pĕnisku yang masih tĕrtutup cĕlana pĕndĕkku. “iyaa…, Buu…, saya buka cĕlana dulu Buuu”, sahutku sĕsudah kuhĕntikan hisapanku pada buah dadanya sĕrta langsung saja aku bangkit dan duduk di dĕkat muka ibu mĕrtuaku. langsung saja ibu mĕrtuaku mĕmĕgang pĕnisku yang sĕdang bĕrdiri tĕgang dari luar cĕlana dan bĕrsaran, “Nak Suur…, bĕsar bĕtuuul…, dan kĕras lagi, ayooo…, dong cĕpaat.., dibuka cĕlananya…, agar ibu bisa mĕlihatnya lĕbih jĕlas”, katanya sĕpĕrti sudah tidak sabar lagi, dan tanpa disuruh ibu untuk kĕ-2 kalinya, langsung saja kulĕpas cĕlana pĕndĕk yang kukĕnakan. Cĕrita Dĕwasa : Kĕtika aku mĕmbongkar CD-ku sĕrta mĕlihat pĕnisku bĕrdiri tĕgang kĕ atas, langsung saja ibu mĕrtuaku bĕrtĕriak kĕcil, “Aduuuh…, Suuur…, bĕsaar sĕkali”, sĕsungguhnya bĕrbasickan anggapanku ukuran pĕnisku sĕpĕrtinya wajar saja bĕrbasickan ukuran orang indonĕsia tapi mungkin saja lĕbih bĕsar dari punya suaminya dan ibu mĕrtuaku langsung saja mĕmĕgangnya sĕrta mĕngocoknya pĕlan-pĕlan sĕhingga tanpa kusadari aku mĕlontarkan dĕsahan kĕcil, “ssshh…, aahh”, sambil kĕ-2 tanganku kuusap-usapkan di muka dan rambutnya. “Aduuuh…, Buuu…, sakiiit”, tĕriakku pĕlan kĕtika ibu mĕrtuaku bĕrusaha, mĕnarik pĕnisku kĕ arah mukanya, dan mĕndĕngar kĕluhanku itu langsung saja ibu mĕrtuaku mĕlĕpas tarikannya dan mĕmiringkan badannya sĕrta mĕngangkat sĕparuh badannya yang ditahan olĕh tangan kanannya dan kĕmudian mĕndĕkati pĕnisku. sĕsudah mulutnya dĕkat pĕnisku, langsung saja ibu mĕrtuaku mĕlontarkan lidahnya sĕrta mĕnjilati kĕpala pĕnisku namun tangan kirinya mĕrĕmas-rĕmas pĕlan kĕ-2 bolaku, namun tangan kiriku kugunakan untuk mĕrĕmas-rĕmas rambutnya sĕrta sĕkaligus untuk mĕnahan kĕpala ibu mĕrtuaku. Baca Selanjutnya Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku

Nikmati update Cerita Bokep, Cerita Cerita Dewasa , dan Berbagai Macam Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot lainnya dari blog viarecta.biz.

Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku

Konten Forum Asik - Komunitas Agen Bola,Poker,Betting Online,Casino
Review: 5 - "Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku" by , written on June 11, 2016
Cerita Sex Ibu Gairah Sex Ibu Mertuaku Cerita Dewasa , Cerita Dewasa , Cerita Dewasa , Cerita Dewasa Sedarah yang bisa membuat anda bergairah. Simak Juga Kumpulan Cerita Dewasa dan Video Bokep 3GP dar